zoeken

Sinds 2021 werk ik als i-coach voor de sector Creatieve Industrie van het Rijn IJssel college. De rol van i-coach is nog maar kort geleden geïntroduceerd binnen het MBO. De i van i-coach staat voor innovatie en verwijst naar het gebruik van ict in het onderwijs. Nu is ict nogal een breed containerbegrip en wat mij betreft zijn niet alle ict toepassingen ook zinvol. Welke onderwijs innovaties spelen er en op welke manier draagt het gebruik van ict bij aan beter onderwijs? Met deze vraag als uitgangspunt adviseer ik onderwijsteams bij het ontwikkelen van uitdagend creatief onderwijs.

Voorfgaand werkte ik als docent en onderwijsontwikkelaar voor de opleiding AudioVisueel Specialist (voorheen Video-Editor/Camera) van het Rijn IJssel college. Ik verzorgde lessen videomontage en begeleid studenten bij de productie van documentaires, videoclips, films in opdracht, experimentele films en korte (speel)films.

In augustus 2013 heb ik mijn Master Kunsteducatie afgerond. Tijdens deze tweejarige studie heb ik verschillende onderzoeken gedaan en educatieve producten ontwikkeld. In het tweede jaar van de studie schreef ik voor Rijn IJssel een aanbeveling voor de ontwikkeling van een mediacollege waarin de opleidingen MediaVormgever, Video-Editor/Cameraman, Camerajournalist en Sound & Vision gaan samenwerken. Inmiddels is naar aanleiding van dit onderzoek een nieuw cluster Media gevormd.
Het afstudeeronderzoek heb ik samen met Truus Weesjes gedaan onder begeleiding van Drs. Nelly van der Geest. Hierin hebben we onderzocht  wat de mogelijkheden van de festival-setting als krachtige leeromgeving zijn.

festivallerenmediacollege Rijn IJssel