zoeken

Tijdens mijnĀ Masterstudie Kunsteducatie heb ik voor Rijn IJssel in Arnhem een aanbeveling geschreven voor het vormen van een mediacollege. Op basis van kwalitatief onderzoek bij verschillende MBO-media-opleidingen en een pilotproject waarbij verschillende media-opleidingen gezamenlijk een serie live-televisieprogramma's hebben geproduceerd, is de meerwaarde van samenwerking tussen (media-) opleidingen onderzocht.

Naar aanleiding van dit onderzoek is binnen Rijn IJssel creatieve industrie een nieuw cluster Media gevormd. Hierbinnen werken de opleidingen AV-Specialist, Media Vormgever, Media Redactie Medewerker en Podium- en Evenementen Technicus samen in uiteenlopende projecten

{edocs}../PDFFEN/Mediacollege-Aanbeveling-2.pdf{/edocs}